(1)
Sitindaon, R. H.; Lestari, P. R. . PEMBEKALAN GURU SEKOLAH MINGGU DI GMI BAITHANI PLAJU, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN. JPS 2022, 3, 166-176.